Frivillig på Nordsjællands krisecenter?eller ønsker du at støtte os

Som frivillig er det vigtigt, at du er med til at skabe et trygt og anonymt opholdssted for beboerne. Det er også væsentligt, at du har en tværkulturel forståelse, og er imødekommende og rummelig uanset kvindernes etniske og religiøse baggrund.

Nordsjællands Krisecenter er ikke offentligt støttet. Vi modtager derfor gerne pengegaver til hjælp til husets voldsramte kvinder og deres børn. Donationerne anvendes til at give alle beboerne lidt mere lys i en hverdag, som kan være både angst- og frustrationsfyldt.

Kontakt os på Tlf. 47 38 65 60

eller info@nordsjællandskrisecenter.dk

Donationer modtages på kontonr.: 5023 1024584