Hvad kan vi gøre for dig?

Du vil, få dage efter du er flyttet ind, få en kontaktperson, og sammen med hende lave en opholdsplan. Planen vil pege på, hvad dine mål er både her og nu, men også på længere sigt, i forhold til job, uddannelse, bolig mm. Opholdsplanen vil også beskrive hvordan vi kan støtte dig i at komme dertil. Vi vil guide dig til, at tage kontakt til de forskellige myndigheder, så som kommunen, statsforvaltning, jobcentret, skole osv. Din opholdsplan vil blive revurderet hver 14. dag, så du også selv kan se hvordan hvor langt du er kommet i forhold til dine mål.

Der vil også hver 14. dag blive afholdt udviklingssamtaler, hvor du vil få hjælp til, at sætte ord på din situation, og få hjælp til, at arbejde henimod et liv uden vold.

Ligeledes tilbyder vi psykologsamtaler til både dig og dine eventuelle børn.

Har du børn med, vil du få støtte til igen at tage ansvar for dig selv og for dine børn. Vi kan hjælpe dig med at finde skole og institution, til børnene, så de får en så normal hverdag som muligt. På centret er der ansat en pædagog, som kan tale med dine børn, om deres liv og deres oplevelser, ligesom hun også vil lave forskellige kreative ting sammen med dem.

På Nordsjællands Krisecenter tilbyder vi mindfulness tre gange om ugen. Undersøgelser har vist, at netop mindfulness og meditation er gode og effektive redskaber til at bearbejde traumer, stress og angst.